اخبار

ShandongLandianbiologicalTechnologyCo. ، با مسئولیت محدود حلال

شرکت فناوری بیولوژیکی شاندونگ لندیان ، با مسئولیت محدود. هدف پیاده سازی سیستم اطمینان از حلال (HAS) مطابق با قانون ip pop mui اطمینان از حلال بودن محصولات به طور مداوم و به طور مداوم بر اساس قوانین اسلامی است.

اطمینان از مواد اولیه مورد استفاده در محصولات دارای گواهینامه حلال توسط LPPOMMUI.

اطمینان حاصل کنید که تمام سیستم های تولیدی که محصولات دارای گواهی تولید می کنند به اندازه کافی تمیز و عاری از حلال هستند.

اطمینان از اینکه محصولات تمام شده تولید شده برای مصرف کنندگان مسلمان توسط LPPOMMUI حلال شده اند.


زمان ارسال: 15-20-20 نوامبر